KAMP REGELS

Kampregels zijn die nu echt nodig?

Een week op kamp gaan met elkaar, loopt niet altijd vanzelf. Iedereen heeft immers andere gewoontes en regels. Op kamp komen deze verschillende regels samen. Jan eet thuis om 17uur, Vera hoeft thuis nooit af te wassen, Carla staat op wanneer zij wil en Bart mag in het weekend thuis een biertje drinken.

Eigenlijk hebben we 1 richtlijn voor het kamp. Respect. Respect voor jezelf, voor een ander en voor de dingen om je heen. Als we samen aan deze richtlijn houden, hebben we zeker een goede week! Toch is het nodig om op kamp duidelijke regels af te spreken. Je kunt ze hieronder alvast doorlezen. Ze zullen op de eerste dag van het kamp ook worden voorgelezen.

– Volg aanwijzingen van de leiding altijd op. Vanaf het vertrek is de leiding van BYA verantwoordelijk voor je.

– Jongens en meisjes komen niet bij elkaar op de kamer.

– Alcohol, drugs en tabak gebruik je niet op BYA. Ook niet buiten het terrein.

– ’s Nachts heeft iedereen zijn rust hard nodig. Je zorgt dus dat je stil bent en elkaars rust respecteert.

– Het terrein verlaat je alleen als er leiding bij is.

– We luisteren naar elkaar.

– Je doet mee aan de activiteiten en verricht je corvee taken.

– Aan tafel zijn we rustig en netjes.

– Afval gooi je in de daarvoor bestemde afvalbakken.

– Respecteer je omgeving en houdt het netjes.

– Als er iets kapot gaat, meldt je dit aan de leiding.

– Je bent zelf verantwoordelijk voor je spullen, laat dus niets slingeren.

– mp3-spelers e.d. vinden we ongezellig in de groep.

– Als je toch muziek wilt luisteren, doe dit dan ‘s avonds in je bed.

– Voor mobieltjes geldt: mobiel gezien is mobiel ingenomen!

Iedere deelnemer van het kamp houdt zich aan de kampregels, gebeurt dit niet dan ziet de kampleiding zich genoodzaakt maatregelen te nemen. Over alle overige zaken die hier niet genoemd zijn beslist de kampleiding.